Veteraner gikk Norge på langs

Jeg har hatt mye fokus på mitt eget prosjekt, som handlet om å sykle til inntekt for en god sak – nemlig bekjempelse av kreft. Jeg tenkte nå å endre fokus en del, og omtale noen veteraner som gikk Norge på langs. Norge på langs er synonymt med Lindesnes-Nordkapp, eller motsatt vei. Jeg har selv tilbakelagt distansen sommeren 2007, men da altså på sykkel og ikke til fots. Jeg må bare si èn ting om de så går denne distansen, og det er ordet «Respekt» For egen del synes jeg det var mer enn langt nok på sykkel, så jeg kan bare prøve å forestille meg hvordan det er å gå den lange veien. Veteraner i denne sammenheng, er personell som har deltatt i forskjellige militære operasjoner i utlandet. Veteraner finnes naturlig nok over hele verden, også her hjemme i Norge.

Ville endre folks syn på veteraner

Ville endre folks syn på veteraner

Ja dette var hovedmotivet for prosjektet, som australieren Jack Bardens fikk idéen om. Han er selv veteran fra Afghanistan, og ønsket med dette å være et godt eksempel for veteranene. Han mener at mange har et feil syn på veteranene, som han ønsket å gjøre noe med. Dette er også en måte å hjelpe på, selv om det ikke er penger det handler om denne gangen.

Tjeneste i 2012

Under tjenesten i Afghanistan i 2012, pådro Jack seg en ryggskade med påfølgende uførhet. Han valgte å medisinere seg selv med narkotika og alkohol i tillegg til vanlige medisiner. Han valgte etter hvert å flytte til Thailand, men livet ble ikke bedre av den grunn. I Thailand skulle han jobbe, men hverdagen ble fyll og rus. Bakgrunnen for rusmisbruket, var knyttet opp mot smertene i ryggen. På jobben sovnet han, de gangene han hadde tatt piller sammen med alkoholen. Slik kunne det ikke fortsette, så han valgte å ta noen viktige grep. Livet hans var i ferd med å bli fullstendig ødelagt, det forstod han etter hvert selv.

Hjem til Australia

Han forstod etter hvert at Thailand, ikke var landet å bo og jobbe i med de plagene han slet med. Livet i Thailand er ikke lett, om man sliter fysisk eller psykisk. Han valgte derfor å flytte tilbake til Australia, men behandlingene der hjalp han ikke så mye som han hadde håpet.

Tok ikke rehabiliteringen på alvor

Fysioterapeuten

Fysioterapeuten hans forstod raskt at Jack ikke tok sin egen situasjon på alvor, og at han ikke aksepterte sin egen situasjon. Hun fikk han til å endre kurs og holdning, blant annet at han klarte å slutte å tenke på alt han ikke lenger kunne gjøre. Han begynte å ha fokus på hva han kunne gjøre, og satt seg nye mål og utfordret seg selv. Et nytt liv var i gang for Jack, nå skulle han videre selv med skadene han hadde fått som soldat. Det er prosessen han har vært igjennom, som han ønsker å sette fokus på. Og ikke minst det at han har kommet seg videre, for det er mange veteraner som sliter slik Jack gjorde en periode.

Fottur i Norge

Det er langt fra Australia til Norge, så hva var det som gjorde at han havnet her? Svaret er kjærligheten, han hadde nemlig en norsk kjæreste tidligere. Hun fikk han til å forelske seg i den norske naturen, og dette var bakgrunnen for at han startet med å planlegge en fottur i Norge. Vi skal i min neste artikkel se mer på prosjektet til Jack i Norge, og ikke minst den lange fotturen fra Lindesnes til Nordkapp.