Sykling for kreftsaken


La meg starte med å si at jeg i alle år, har vært en lidenskapelig syklist. Dette er en hobby som har fulgt meg siden barndommen, liker alt som har med sykkel å gjøre. Det som er mest viktig for meg uansett hva jeg foretar meg, er at det skal være lystbetont. Glede samt fysisk og psykisk velvære, ja det er det mest viktige. Det sportslige er bare en bonus, kjenne på gleden av å være i form er en god følelse. I 2010 slo tanken meg, kan syklingen min komme andre til gode? Svaret dukket raskt opp i hodet, ja klart den kan det.

Sykling for kreftsaken

Aktiv mot kreft

Ideen kom ganske raskt, det måtte bli innsamling til kreftsaken. Svært mange rammes av denne sykdommen, det er noe vi alle vet. Grunnen til at formålet var helt klart og naturlig for oss, var at min daværende kone mistet sin far nettopp på grunn av kreft i 2001. Vi tok raskt kontakt med Aktiv mot kreft, vi syntes dette var riktig med tanke på at det var et sykkelprosjekt. Aktiv mot kreft var svært positive til ideen, så prosessen kom raskt i gang.

Forberedelser

Når man setter i gang et slikt prosjekt, må man ha fokus på minst 2 forskjellige områder. Hva som er mest viktig er ikke lett å si, men jeg vil hevde at de begge er like viktige. 1. Sportslige forberedelser 2. Administrative forberedelser. Vi hadde ikke noe støtteapparat, så alt måtte ordnes av oss selv. Oss selv var min kone og meg, uten hennes hjelp hadde ikke prosjektet vært mulig. Vi jobbet godt sammen som et lite team, både i forkant, gjennomføring og etterarbeid.

Sponsorer

Ideen om å trekke til oss noen sponsorer kom ganske tidlig, dette var en to-delt strategi. Finne sponsorer som kunne gi penger til saken, altså Aktiv mot kreft. Dette var så klart førsteprioritet, hovedfokuset lå i å samle inn mest mulig. Vi satte som eget mål, 100 000 kroner. Den andre type sponsorer vi søkte etter var utstyrsponsorer, eller en kombinasjon av begge deler. Mange av sponsorene endte opp med begge deler, altså penger til Aktiv mot kreft, men også utstyr.

Sponsorer

Sportslig

Jeg hadde i utgangspunktet relativt bra sykkelform, men klart man kan ikke hvile på laurbærene og stole på gamle bragder. Så det ble ganske hektisk, både det å jobbe med selve planleggingen men også ha tid til å trene. Sykkel er en sport som er tidkrevende, og mange og ange nok langturer er avgjørende for at man skal lykkes med langdistanseturer. For det var nettopp langdistanse det var snakk om, ruten var fra Trondheim til Frankrike. Skulle vi først gjøre dette, så skulle det gjøres skikkelig.

Høsten og vinteren 2010-2011

Vi fant raskt ut at vi skulle startet med planleggingen tidligere, kanskje allerede i 2009. Alternativet hadde vært å utsette prosjektet med ett år, men vi var så gira på dette så det ble ikke aktuelt. En del falt ganske raskt på plass, men du verden det var mye som var tidkrevende også.

Comments & Responses

Comments are closed.