Motivasjon og resultater


Når vi ser tilbake på prosjektet vårt i juli 2011, er det slett ikke umulig at det kan skje noe tilsvarende senere også. Det ble en del mer jobb enn det vi hadde planlagt, men når resultatene ble synlige ble vi bare mer og mer motiverte. Selv om vi hadde tatt initiativet til det hele selv, så følte vi oss privilegerte som fikk jobbe med en slik sak. Alle opplevelsene underveis så vi på som en bonus, og i ettertid ville vi ikke nølt med å gjøre det samme igjen.

Tips til andre

Som jeg har vært litt inne på tidligere, jobb ryddig og ærlig ovenfor støttespillere og sponsorer. Det er en del jobb rundt dette, men om man skal starte et prosjekt med innsamling av penger, må man være ryddig. Det er mange som har gode ideer og flotte opplegg, men bedriftene kan ikke støtte dem alle sammen. Det er de som har et ryddig opplegg som ofte blir valgt, det er derfor det er viktig å bruke en del tid på dette.

Personlig oppmøte

Dette har jeg også skrevet litt om tidligere, men oppsummerer litt her nå. Mailer holder ikke, men det  kan være greit for å få til et første møte. Men det optimale er om man tar en runde og hilser på dem først, om man ikke har noen avtale er det ikke sikkert de har tid. Men da vil man bli husket mye lettere, enn om man kun kontakter dem på mail. Men man må finne en middelvei, vær engasjert og offensiv men ikke fremstå som masete. Dette kan være en utfordring, men her må man nesten bare føle seg frem litt fra bedrift til bedrift.

Personlig oppmøte

Ikke gap over for mye

Her snakker jeg absolutt av egen erfaring, for det er fort gjort å «gape over» for mye. Det jeg mener helt konkret, er å ikke involvere for mange. Alt tar tid, og ting skal følges opp. Vi lå nok helt i grenseland på dette området, vi var en liten gruppe som skulle håndtere ganske så mye etter hvert. Vi reddet oss mye på at vi etter hvert fikk en egen sekretær som avlastet oss mye. Da tenker jeg spesielt på jobben som måtte gjøres for å oppdatere hjemmesiden vår.

Realisme

Sponsorer er ofte ikke så opptatt av beløp, altså hva man regner med å kunne få samlet inn. De er opptatt av saken, og så klart hva prosjektet eventuelt kan gi dem tilbake om de engasjerer seg. Jeg har en gang hørt følgende; realisme er lik tro del på to. Dette ble resultatet for vår del Vi hadde som målsetting om 100.000 kroner innsamlet, men havnet på ganske nøyaktig halvparten. Ingen var misfornøyd med dette, og alle tall kunne dokumenteres for alle involverte.

Realisme

Regnskap

Med dokumentasjon på tall, mener jeg mer konkret et regnskap. Det ble ikke sendt til alle, men til de største samarbeidspartnere og ikke minst Aktiv Mot Kreft. På denne måten opptrer man ryddig, og det vil ikke være noen tvil om redeligheten i ettertid.

Comments & Responses

Comments are closed.