Fivilligsentraler


Navnet Frivilligsentral lyder kanskje litt ukjent for mange, men det er det nye navnet på det som tidligere het Frivillighetssentral. Det finnes en rekke slike rundt om i landet, og de skal være et møtepunkt for de som ønsker å gjøre en innsats i lokalmiljøet. Jeg kjenner selv til deres arbeid, gjennom mitt engasjement i en forening som drev med ungdomsarbeid.

Frivilligsentraler

Det at privatpersoner, kommunen samt lag & foreninger, kan dra nytte av en slik ressurs-er en flott ordning. Min erfaring er at det er mange pensjonister, som bidrar mye på disse Frivilligsentralene. Kanskje man synes tiden blir lang som pensjonist, da er det jo flott å kunne engasjere seg i de ulike oppgavene på Frivilligsentralen. Jeg har tidligere skrevet om innsamlingsaksjoner, og man kan på sett og vis si at ordningen med Frivilligsentral-bygger på mye av det samme. Man gir ikke penger, men man gir av sin tid og legger ned et stykke arbeid til ulike formål.

Frivilligsentraler fra sør til nord

Det er knapt noe sted i landet, man ikke finner en Frivilligsentral. Tallene er pr. desember 2018, totalt er det 448 sentraler innenfor 347 kommuner. De som ønsker å jobbe for en sentral, kan enten ta direkte kontakt eller sjekke deres nettside. Her finner man alt som man trenger å vite om deres arbeid, organisering, kontaktinfo og nærmest enhet.

FNs dag for Frivillig arbeid – 5.desember

Ved et raskt søk på hjemmesiden, fant jeg ut at det finnes en egen dag som er viet frivillig arbeid verden rundt. Markeringen av denne kom opp, som en av nyhetene som stadig publiseres på deres hjemmeside. Gloppen Frivilligsentral markerte dagen, ved å samles og kose seg med god mat og en koselig prat rundt bordet. Kaffe og kaker var jo en selvfølge, på en dag som denne. De fremmøte ble også takket for den flotte innsatsen, de gjør for det frivillige arbeidet i nærområdet.

FNs dag for Frivillig arbeid – 5.desember

Adventstid og julefeiring

Lyngdal Frivilligsentral, har et samarbeid med stedets dagligvareforhandlere. Samarbeidet går ut på at det samles inn mat fra butikkene, som Frivilligsentralen distribuerer ut til de som måtte ha behov for det. Det er mange steder i landet, man har slike ordninger.

Det er helle ikke uvanlig, at det arrangeres julemiddag for enslige på juleaften. Modellene for dette er ikke lik over alt, men ofte er Frivilligsentralen involvert. På mange steder er også Frelsesarmeen med og arrangerer slike julemiddager, og det er en ordning som svært mange setter pris på.

Mye flott arbeid

Det er ikke alltid det er økonomi som bestemmer, hva en organisasjon eller gruppe skal sysle med. Typiske oppgaver for Frivilligsentraler, Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon og for den saks skyld Røde Kors – er arbeid på det mellommenneskelige plan. Det er det å gjøre den lille forskjellen, det å kunne yte det lille ekstra-som svært mange setter pris på. Innenfor rekkene til Frivillighetsarbeid, finner vi mennesker fra alle sosiale lag av samfunnet. Felles for dem alle, er at de bryr seg om folk og at de har tid til å sette av. Hvor mye tid er litt opp til hver enkelt, det er ikke noe krav til antall timer man skal bidra med. Det sosiale ved å være med, og gleden av å kunne hjelpe-er lønn god nok for mange.

Comments & Responses

Comments are closed.