Fremskrittene


Det er lett å bli fortvilet når man leser om kreftsaker i media. Vi er mange som er berørte av kreft, enten som pårørende eller som en som er rammet av kreft. Derfor blir det også mange hjertesaker som trekkes frem. Ofte i forbindelse med at en behandling ikke virker eller at behandlingen er for dyr. Slike saker er selvsagt svært krevende både for de som er direkte involvert og pårørende. Det er vanskelige valg som må tas, av både profesjonelle og av pasienter og pårørende. Innimellom kan de gode nyhetene drukne i dette negative. Derfor har jeg lyst til å rette oppmerksomheten mot fremskrittene. Både i forhold til forskning og ikke minst når det kommer til forståelse og informasjon.

Fremskrittene

Vitenskapelige fremskritt

 Forskere har jobbet med kreftgåten i årevis, med varierende resultater. En vaksine mot HPV viruset, som er en viktig årsak til livmorhalskreft, er utviklet. Det er også gjort flere gjennombrudd innen gentesting. Forskere kan nå identifisere hvilke personer om har gener som gjør dem mer sårbare for å utvikle kreft. Forskere har også begynt å jobbe med å modifisere og manipulere gener hos voksne mennesker i et forsøk på å fjerne kreftsvulster. Samtidig har de lært mye om hvordan kreften vokser og sprer seg, noe som er til stor hjelp for de som blir rammet. Forebyggende tiltak, slik som solkrem, er blitt vanlig og hjelper å reduserer hudkreft tilfeller. Mammografi og andre screeninger gjør at behandlingen kommer i gang på et mye tidligere tidspunkt. Resultatet er at behandlingen blir mer effektiv og overlevelsesraten øker.

Vitenskapelige fremskritt

Økende økonomisk støtte

I takt med økt kunnskap, flere forskningsprosjekter og bedre behandlingsmetoder har også behovet for økonomisk støtte, økt. Forskning er dyrt og det samme gjelder flere av behandlingene man har kommet frem til. Nye medisiner er gjerne svært dyre, spesielt i begynnelsen. Heldigvis har den økte oppmerksomheten rundt kreftsaken ført til at flere både privatpersoner og organisasjoner, har valgt å bidra økonomisk. Det er også lagt til rette for dette i økende grad. Etter å ha jobbet mye med sponsorer og pengeinnsamling, så ser jeg at ting som skattelette på veldedige bidrag, enkle innbetalingsmetoder og klare mål for hva pengene brukes på, har hjulpet mye. Jeg ønsker personlig at dette skal videreføres i større grad. Jeg har tilbrakt mange timer foran en datamaskin og på nettbrett på nettsider som Chess.com, ForgeofEmpires.com og PokerStarscasino.com. Det er underholdning, men man kan også vinne gevinster. Det hadde vært flott å kunne gi direkte til sin hjertesak fra slike nettsider.

Fremskritt fører også til senskader

Jeg har alltid vært aktiv, men jeg har venner i min omgangskrets som har måtte redusere aktivitetsnivået grunnet kreft. Ikke bare under behandlingen, men også etterpå.  Jeg trives foran en datamaskin eller nettbrett, som nevnt ovenfor, men tanken på å måtte gi opp mye av friluftslivet mitt er hjerteskjærende. Jeg kan ikke forestille meg det. Dessverre er det realiteten for mange kreftpasienter. Ikke bare under behandlingen, men også etter behandlingen. Flere overlever kreften, men prisen de betaler er høy. Derfor er det så utrolig viktig at det nå også rettes oppmerksomhet mot behandling og rehabilitering av kreftpasienter. Fatigue, store økonomiske belastninger, kroniske smerter og nedsatt førlighet er bare noen av problemene som kreftpasienter kan slite med etter en vellykket behandling. Problemet i dag er at samfunnet ikke er klar til å ta vare på disse menneskene når de har vunnet sitt livs kamp. Jeg har selv bidratt i flere spleis hvor målet er å gi kreftoverlevende økonomisk støtte når NAV trekker seg ut. Mange kreftopererte opplever at de ikke blir frisk på den tilmålte tiden og det er dårlige støttefunksjoner for denne gruppen. I dag hjelper lokalsamfunn og personlige pengeinnsamlinger, men dette er noe jeg føler bør mer på dagsorden. Når vi klarer å gjøre så mange folk friske fra kreft, må vi ikke gi opp i pausen før andre omgang. Andre omgang, tiden etter kreften, er helt essensiell for å sikre at vedkommende får et bra liv.

Fremskritt fører også til senskader

Flere gjennombrudd er rett rundt hjørnet

Basert på de siste forskningsrapportene, er det helt klart at vi kan forvente at enda flere kreftpasienter vil bli frisk. Det er snakk om vaksiner som kan forebygge kreft og behandlinger som kun angriper kreftcellene.  Ved å manipulere kreftcellenes gener håper forskere å kunne redusere kreftceller/svulster og på sikt fjerne dem helt uten kirurgi. Det er også kommer signaler fra myndighetene om at de vil ta hensyn til at kreft ikke følger en fast tidsplan. Dette gir håp til mange. Det er også viktig for pasienter å vite at de og deres familier blir ivaretatt. Ro til å la kroppen og sinnet få hvile. Forskning har vist at sinnstilstand og innstilling kan ha en positivt innflytelse på pasientens helse. Jeg er optimistisk med hensyn til fremtiden for kreftrammede. Det er nok fremdeles mange år til vi kan snakke om at kreften er beseiret, men vi er på vei

Comments & Responses

Comments are closed.