Forsvarets veteransenter – historien bak


I de to foregående artiklene skrev jeg om veteraner som gikk Norge på langs, og at de hadde som mål å samle inn penger til veteransaken. Vi fortsetter litt i samme «gate» og skal nå bli nærmere kjent med Forsvarets Veteransenter, som er et flott tilbud til soldater med utenlandstjeneste bak seg. Det finnes mange forskjellige type oppdrag og misjoner, som Norge har deltatt i opp gjennom årene. Krigsveteraner fra den 2.Verdenskrig og Tysklandsbrigaden, begynner det naturlig nok å tynnes ut av i rekkene. Men Norge har et stort antall veteraner som har deltatt både i FN og Nato-regi, og spesielt mange veteraner har tjeneste i Midtøsten bak seg.

Historien til dagens veteransenter

Som jeg nevnte innledningsvis, er Forsvarets veteransenter et tilbud til alle veteraner fra internasjonal tjeneste. Senteret ble offisielt åpnet 17.oktober 2008, og ligger vakkert til ved sjøen Bæreia utenfor festningsbyen Kongsvinger. Men dagens veteransenter hadde en trang fødsel, om man kan si det på den måten. Jeg skal forklare hva jeg mener med dette naturligvis, og etter hvert skal vi også bli bedre kjent med Forsvarets veteransenter på innsiden.

Startet i 1959

Ja dette var starten på det som i dag er Forsvarets veteransenter, da åpnet nemlig et krigsinvalide hjem på Bæreia. Dette var utelukkende ett tilbud for veteraner fra 2.Verdenskrig, og som nevnt etter hvert også for veteraner fra Tysklandsbrigaden. Det var en stiftelse som drev det gamle krigsinvalide hjemmet på Bæreia, denne stiftelsen stod for driften og det ble i sin tid opprettet av Krigsinvalideforbundet.

FN-Veteranenes Landsforbund

I 1999 startet dette forbundet et prøveprosjekt, som Forsvarsdepartementet finansierte. Bæreia opplevde mot slutten av sin tid som krigsinvalide hjem å ha mye ledig kapasitet. Den ledige kapasiteten tenkte man å benytte seg av, som et velferdstilbud til soldater med utenlandstjeneste bak seg. Men dessverre så stoppet Forsvarsdepartementet prosjektet og finansieringen, da de mente at slike oppgaver hørte naturlig hjemme hos helsevesenet.

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Fra 1.januar 2005 var Forsvaret faktisk historie på Bæreia, men det skulle vise seg at det bare ble for noen år. LHL hadde store planer når de overtok lokalene på Bæreia, og planene omfattet også å ivareta veteraner fra Forsvaret. Men det ble ikke helt som LHL hadde sett for seg, og økonomi var nok noe av hovedproblemet. Senere gjorde Forsvaret helomvending for å bruke et militært ord, og i januar 2008 ble det gjort kjent at Forsvaret hadde kjøpt Bæreia tilbake – nettopp for å kunne tilby alle veteraner stedet til rekreasjon etter avsluttet tjeneste i utlandet.

Et flott tilbud

11 år etter at Forsvaret igjen valgte å satse på Bæreia, så er det tusenvis av veteraner som har benyttet seg av tilbudet. Det er ikke noen tvil om at de tok den rette avgjørelsen i 2008, og at de nå har bygget opp et tilbud som er viktig for svært mange. Bæreia er så mye, eller rettere sagt Forsvarets veteransenter – for Bæreia er jo navnet på den flott innsjøen nedenfor senteret. Men det er Bæreia stedet kalles på folkemunne, og dette er et navn som alle veteraner har et forhold til.

Comments & Responses

Comments are closed.