Det å gi en hjelpende hånd til andre


Overskriften på denne artikkelen, dekker veldig mye. Hva som konkret menes med det, kommer naturlig nok an på situasjonen og hvem du snakker med.

Det å gi en hjelpende hånd til andre

Det å gi en hjelpende hånd, kan være alt fra de minste ting i hverdagen – til store og langvarige engasjement for å bidra med det du kan tilby. Nestekjærlighet er et stikkord her, og jeg skal ikke koble dette opp mot noe religiøst. Men det å bry seg, ligger i alle fall for meg naturlig koblet opp mot nestekjærlighet. I dagens samfunn, kan man spørre seg selv om dette med å bry seg – er noe vi er flinke nok til. Jeg har tidligere skrevet en del om et sykkelprosjekt, hvor jeg selv var både initiativtaker og deltaker. For de som fulgte artiklene mine, så vet dere at det er innsamlingen til Aktiv mot Kreft jeg snakker om. Jeg tenker at slike prosjekter, også er å bry seg og prøve å bidra så godt man kan. Hva med de som reiser til katastrofe-, krig- og konfliktområder i utlandet? Hva er deres motivasjon, og hva er det som gjør at de tar valget – om å bruke av sin tid for å hjelpe andre som sårt trenger det.

Soldat i fredens tjeneste

Det er ikke alltid det er kroner og øre, som er det viktigste bidraget man kan gi. Selv har jeg tjenestegjort som FN-soldat, tilbake til 1990-tallet. Hva man sitter igjen med etter en slik tjeneste, er ikke så lett å sette ord på. For meg var det en blanding av mange forhold og følelser. Drivkraften min var nok en kombinasjon om ønsket om å kunne hjelpe til, men også egen eventyrlyst og utforsker trang. Dette tror jeg er felles for mange som søker tjeneste, i områder av verden som er langt mer krevende og uforutsigbar – enn den trygge og forutsigbare vi er vant med fra Norge.

Mange forskjellige misjoner og type oppdrag

Jeg jobbet for det norske Forsvar, men utenfor våre egne grenser. Som FN-soldat er man bevæpnet, men dette er først og fremst tenkt brukt i selvforsvar.Men det er mange organisasjoner som jobber i utlandet, og de mest kjente og største – er nok Røde Kors, Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp, Unicef, og som allerede nevnt Forsvaret.

Mange forskjellige misjoner og type oppdrag

Pressekorps

Det er kanskje ikke alle som tenker på det, men pressefolk gjør en viktig og til tider meget farlig jobb – i deler av verden som herjes av krig, konflikt og fattigdom.For at du og jeg skal ha god kvalitet på nyhetssendingene, er det faktsik pressefolk som daglig risikerer livet for å formidle det som skjer.

Sammen er vi sterke – men resultater er ikke alltid like lett å måle

Summen av all type jobb som utføres i nevnte områder, hjelper i større eller mindre grad de som er rammet av situasjonen. Det er nok dette som er selve drivkraften, enten man jobber som soldat – eller som sykepleier for Røde Kors. Jeg selv brukte ofte å reflektere over følgende senario: Hvordan ville folkene i landsbyen hatt det, om vi faktisk ikke hadde vært tilstede? Dette hjalp meg og mine medsoldater, til å jobbe videre for å sikre folk så godt vi bare kunne.

Comments & Responses

Comments are closed.